I mars är jag månadens översättare i översättarsektionen i Sveriges författarförbund.

Läs mer här: http://oversattarsektionen.se/2014/03/manadens-oversattare-ulrika-jannert-kallenberg

Pin It on Pinterest