Skrivande, Journalistik och dokumentation

Faktaartiklar och litterära texter

När jag arbetar med faktatexter fokuserar jag på att skriva begripligt och konkret så att läsaren lätt kan ta till sig all information.

När det gäller de mer personligt hållna journalistiska berättelserna som exempelvis reportage och personporträtt vill jag genom att skapa en egen röst och litterär stil ge texterna  liv. 

Jag har arbetat som journalist i många år och är van vid att skriva nyhetsartiklar, reportage, personporträtt och att göra olika intervjuer. Jag har bland annat arbetat på Arbetet Nyheterna, Värnamo Nyheter, Västerbygden, Älvsborgsposten och jag har har skrivit frilansartiklar till bland annat Året Runt. Jag har skrivit texter till broschyrer, webbsidor och medlemstidningar.

Under senare år har jag skrivit ett stort antal artiklar på temat jämställdhet, ofta kopplat till sjukvården, men också till andra enheter inom Västra Götalandsregionen.

Artiklar för Kunskapscenter för Jämlik vård

Jag har utfört flera uppdrag som skribent för Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) – en enhet inom Västra Götalandsregionen. I magasinet ”Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!” har jag skrivit artiklar om jämställdhetsprojekt som genomförts på olika enheter inom regionen som till exempel på BB och gynavdelning 45 på Norra Älvsborgs Länssjukhus och akutmottagningen och röntgenavdelningen på Alingsås Lasarett.

Dokumentation av konferenser

Jag dokumenterar gärna konferenser, rundabordssamtal, workshopar, fokusgruppssamtal, framtidsverkstäder, föreläsningar och andra sammankomster.

Jag brukar sammanfatta allt som sägs under under sammankomsten och därefter leverera en layoutad version med texter och foton som jag tagit under sammankomsten.

Vid behov kan jag också spela in allt som sägs vid dokumentationstillfället och sedan skriva ut allt ordagrant. Det kan till exempel vara vid sådana tillfällen då fokusgruppssamtal eller intervjuer ska användas som underlag vid ett fortsatt arbete eller en större undersökning.

Ingela Adamsson på Löfgren & Adamsson, Lena Gunnarsson på Kunskapscenter för Jämlik vård, Malin Kennerud på Kennerud Kommunikation & Processledning och Sophia Kaså på Katalysator är några av dem som anlitat mig för olika dokumentationer.

Du är välkommen att kontakta mig om du vill ha referenser, prisuppgifter och vill diskutera olika upplägg.

Katalysator har anlitat Ulrika vid ett flertal tillfällen för att få hjälp med dokumentationer av konferenser och workshopar samt vid transkribering. Ulrika är snabb, lyhörd, flexibel och en tillförlitlig samarbetspartner.

Sophia Kaså, Katalysator

Välkommen att ta kontakt!

Ulrika Jannert Kallenberg
Vällebergsvägen 19
459 30 Ljungskile

Mobil: +46 73 831 64 51

Följ mig gärna här:

FB1 | Ulrika Jannert Kallenberg

FB2 | Döden ingen talar om

Pin It on Pinterest