Språkgranskning

Jag korrekturläser och språkgranskar alla typer av texter

Jag både korrekturläser och språkgranskar olika typer av texter som artiklar, faktaböcker, skönlitterära verk, uppsatser och reklamtexter.

När jag korrekturläser en text kontrollerar jag att texten är skriven på ett sätt som följer dagens skrivregler. Jag korrigerar alla typer av språkliga fel som exempelvis syftningsfel och stavfel.

Om jag språkgranskar en text gör jag en mer fördjupad genomgång av språket. Jag kontrollerar ordval, meningsbyggnad, stil och ser till att texten hänger ihop på ett tydligt sätt och är anpassad efter syfte och målgrupp. Jag tittar också på disposition och hjälper till att sätta rubriker.

En Lektörsläsning innebär att du får ett utlåtande som baseras på en grundlig genomgång av ditt manus. Jag tittar bland annat på språk, stil, tempo, karaktärer, gestaltning, intention och trovärdighet. Du får en handlingsplan för hur du ska kunna förbättra ditt manus. 

Om du är nöjd med din text och känner dig färdig med den kan det vara dags för en redaktörsläsning. Det är en stor fördel om du redan har gjort en lektörsläsning och/eller anlitat några testläsare. Vid redaktörsläsningen  markerar  jag språkfel, syftningsfel och inkonsekvenser i texten. Jag ser även över manusets struktur så att det är logisk och lätt att följa. Jag noterar  om något behöver förtydligas eller förkortas, om det finns stilbrott. Jag tittar också på handlingen och karatärerna och ger förslag till ändringar.

Det är förstås alltid upp till skribenten att ta ställning vilka ändringsförslag hen vill göra.

Vilken typ av hjälp du vill ha avgör du själv och vi kan alltid komma överens om en variant som passar dig och ditt projekt. Uppdragen ser ofta olika ut och det är enklast att kontakta mig för prisuppgifter och så att vi kan göra en arbetsplanering.

Gör det jämnt i praktiken

Jag har språkgranskat alla artiklar i Gör det jämnt i praktiken – ett magasin med texter som berättar om olika arbeten med jämställdhetsintegrering som genomförts inom Gör det jämnt – ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Mitt samarbete med Klickerförlaget

Jag arbetar ibland som redaktör, språkgranskare, bollplank och korrektutläsare på Klickerförlaget. Jag har bland annat varit redaktör för Blygerhunden och Noswork – allt du behöver veta. 

Jag har korrekturläst och språkgranskat boken Apportering till vardag och fest som var den första boken som kom ut på Klickerförlaget. Lena Gunnarsson och Elsa Blomster har skrivit boken. Jag har även språkgranskat den engelska versionen av boken. 

Nu har vår andra korrläsare läst hela boken – och hade nästan inga kommentarer då du ju gjort ett sådant heltäckande jobb! Dina kommentarer tog två dagar att gå igenom och hans en timme. Bra jobbat med andra ord!

Klickerförlaget

Välkommen att ta kontakt!

Ulrika Jannert Kallenberg
Ljungs Kärr Solängen 316
459 30 Ljungskile

Mobil: +46 73 831 64 51

Följ mig gärna här:

FB1 | Ulrika Jannert Kallenberg

FB2 | Döden ingen talar om

Pin It on Pinterest