Från och till under 2013 har jag arbetat med en antologi om psykisk ohälsa på temat: Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom?

Jag har anlitats för uppdraget av Kunskapscenter för Jämlik vård och vi är några stycken som jobbar med projektet. De olika texterna i boken tar upp den psykisk ohälsa i Sverige i dag ur olika perspektiv och berör kvinnor och män, unga och gamla.

Det känns så fantastiskt att vi snart är klara med boken. Vi hoppas nu att den ska komma ut under 2014. Jag kommer att berätta mer …

Pin It on Pinterest