I slutet av augusti kommer antologin ”Håller livet på att förvandlas till en sjukdom?” ut på Volante förlag.
Boken tar upp frågan i titeln ur en mängd olika perspektiv. Jag har varit medredaktör och skribent och fick bland annat förmånen att intervjua flera personer som hade väldigt mycket intressant och lärorikt att säga om den psykiska ohälsan i Sverige i dag.
Jag samtalade bland annat med Sven Bremberg som är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet.
Han uttryckte en särskilt stark oro för de ungdomar som inte klarar skolan och sa att ”för den fjärdedel som har lägst betyg i årskurs nio är risken för självmordsförsök sex gånger större än hos andra ungdomar.”
Han framhöll också att det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa bland unga och arbetslöshet och att det är oerhört viktigt att hitta modeller som skapar sysselsättning åt ungdomar.

Pin It on Pinterest