Jag vill gärna dela med mig av denna träffsäkra bild apropå att sedan en tid tillbaka både översättare och andra har reagerat på att litteraturprogrammet Babel (SVT) inte nämner översättarens namn i inslag om översatt litteratur och att de trots påstötningar från både enskilda översättare, Sveriges Författarförbunds Översättarsektion
och en namninsamling med tvåhundra namn håller fast vid denna linje.

Teckningen är gjord av Henrik Lange.

Pin It on Pinterest