Dokumentation

Jag dokumenterar gärna konferenser, rundabordssamtal, workshopar, fokusgruppssamtal, framtidsverkstäder, föreläsningar och open space-möten.

Jag brukar sammanfatta allt som sägs under under sammankomsten och därefter leverera en layoutad version med texter och foton som jag tagit under sammankomsten.

Vid behov kan jag också spela in allt som sägs vid dokumentationstillfället och sedan skriva ut allt ordagrant. Det kan till exempel vara vid sådana tillfällen då fokusgruppssamtal eller intervjuer ska användas som underlag vid ett fortsatt arbete eller en större undersökning.

Ingela Adamsson på Löfgren & Adamsson, Lena Gunnarsson på Kunskapscenter för Jämlik vård, Malin Kennerud på Kennerud Kommunikation & Processledning och Sophia Kaså på Katalysator är några av dem som anlitat mig för olika dokumentationer.

Du är välkommen att kontakta mig om du vill ha referenser, prisuppgifter och vill diskutera olika upplägg.

Katalysator har anlitat Ulrika vid ett flertal tillfällen för att få hjälp med dokumentationer av konferenser och workshopar samt vid transkribering. Ulrika är snabb, lyhörd, flexibel och en tillförlitlig samarbetspartner.

Sophia Kaså, Katalysator

Välkommen att ta kontakt!

Ulrika Jannert Kallenberg
Vällebergsvägen 19
459 30 Ljungskile

Mobil: +46 73 831 64 51

Följ mig gärna här…

FB1 | Ulrika Jannert Kallenberg

FB2 | Döden ingen talar om

Pin It on Pinterest